LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

LUẬT SƯ

Cung cấp luật sư riêng, tham gia tranh trụng tại toà, đại diện uỷ quyền theo yêu cầu

DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp trong nước, tư vấn nhượng quyền thương mại

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đại diện sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đại diện giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp dân sự thông qua tòa án và trọng tài