0972 633 633

Chứng nhận đầu tư

Đăng ký đầu tư 100% vốn nước ngoài có đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ:

– Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (hợp pháp hóa lãnh sự).

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (hợp pháp hóa lãnh sự).

– Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư.

– Hợp đồng thuê địa điểm.

– Các tài liệu chứng minh khác (nếu có)

a) Quyền sở hữu nhà hoặc chủ nhà đồng ý cho thuê để đăng ký đầu tư

b) Quyền cho thuê của chủ nhà.

Đăng ký đầu tư 100% vốn nước ngoài có quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

Gia hạn, thay đổi giấy phép đầu tư:

– Giấy phép đầu tư và các bản sửa đổi (Bản sao).

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (hợp pháp hóa lãnh sự).

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (hợp pháp hóa lãnh sự).

– Điều lệ công ty (bản sao).

– Các tài liệu khác tùy theo nội dung cần điều chỉnh.