0972 633 633

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH- ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2022-2027)

Ngày 26/02/2022, tại trụ sở Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội được tổ chức với mục đích nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn, Đoàn Luật sư khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành cơ sở Đoàn gồm 05 đồng chí. Đồng chí Võ Đan Mạch (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha) giữ nhiệm vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Tâm giữ nhiệm vụ Phó Bí thư. Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân Chính Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 2 đại biểu chính thức (đồng chí Võ Đan Mạch và đồng chí Võ Nguyễn Bảo Trâm), 1 đại biểu dự khuyết (đồng chí Nguyễn Văn Tâm).
Cũng tại Đại hội, Ban chấp hành mới đã ra mắt Đại hội, thay mặt Ban chấp hành đồng chí Võ Đan Mạch đã phát biểu nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

 

https://lsvn.vn/dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-doan-luat-su-tp-ho-chi-minh1646146616.html