0972 633 633

Đăng Ký Kinh Doanh Đa Cấp

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

TAPHALAW cung cấp nhiều loại hình dịch vụ hỗ trợ cho Nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước trong quá trình đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam hoặc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều Khách hàng trong việc:

 • Tư vấn, soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Bộ Công thương.
 • Tư vấn, rà soát, chỉnh sửa các văn bản/tài liệu nộp trong Hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc Hồ sơ sửa đổi, bổ sung GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ và nhận kết quả.
 • Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại các Sở Công thương địa phương.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ THEO VỤ VIỆC

Đội ngũ Luật sư và Chuyên viên pháp lý của TAPHALAW với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn dày dạn trong lĩnh vực thực thi pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp sẽ hỗ trợ Khách hàng một cách hiệu quả trong việc giảm thiểu các rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh đa cấp tại thị trường Việt Nam:

 • Hỗ trợ rà soát hồ sơ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thanh tra, kiểm tra.
 • Các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của Khách hàng.

 

 • Hiệp hội bán hàng Đa Cấp Việt Nam

  Đăng Ký Kinh Doanh Đa Cấp

  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TAPHALAW cung cấp nhiều loại hình dịch vụ hỗ trợ cho Nhà đầu tư nước ngoài cũng...

 • ruou

  Tư Vấn Kinh Doanh Có Điều Kiện

  XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU. Hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán...

 • Bản quyền tác giả

  Sở hữu trí tuệ

  SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HŨU ÍCH Hồ sơ thủ tục – Giấy phép đăng ký kinh doanh. – Tờ khai đăng ký sáng chế/giải...

 • Thừa phát lại

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Thực hiện chủ trương xã hội hóa thi hành án dân sự, kể từ năm 2009,...