0972 633 633

Đấu giá tài sản

LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đấu Giá Ta Pha xin gửi đến Quý cơ quan, quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và thành công!

Công ty TNHH MTV ĐẤU GIÁ TA PHA được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 2014 theo mã số doanh nghiệp 0312731559, với ngành nghề: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Công ty đấu giá của chúng tôi tồn tại song hành cùng với Công ty Luật TNHH MTV TA PHA.

Đối với đấu giá, chúng tôi là một công ty mới thành lập nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật quy định. Có trụ sở, hội trường, cùng đội ngũ đấu giá viên nhiều kinh nghiệm, uy tín. Hơn nữa, chúng tôi có nguồn khách hàng dồi dào có thể bán đấu giá thành công các tài sản được giao mà không phải mất nhiều phiên hoặc hoàn trả lại tài sản cho đơn vị khác bán.

Công ty TNHH MTV ĐẤU GIÁ TA PHA rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý cơ quan. Chúng tôi tự hào và cam kết sẽ là đối tác tin cậy của quý cơ quan.

Đấu giá tài sản

Thủ tục mua sản phẩm đấu giá

1/ Người tham gia đấu giá tài sản:

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

2/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

c. Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm:

– Người không được tham gia mua tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

– Người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.

e. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  3/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

a. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

b. Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được tài sản, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

d. Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá:

 – Đối với tài sản bán đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

– Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thủ tục bán sản phẩm đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá tài sản do các tổ chức, cá nhân gởi đến là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, gồm :

– Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

– Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về sử lý vi phạm hành chính.

– Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

– Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

– Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

– Tài sản Nhà nước bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

2. Hồ sơ tài sản bán đấu giá:

a/ Đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân , tổ chức : Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

b/ Đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước : Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản phải có Quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản. Việc bán tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

c/ Đối với tài sản để Thi hành án : Bản sao bản án, quyết định của Toà án, Quyết định Thi hành án, quyết định kê biên tài sản của cơ quan Thi hành án và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó (nếu có).

d/ Đối với tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước : Quyết định tịch thu tài sản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e/ Đối với tài sản bảo đảm : Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật thì còn phải kèm theo hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản nếu có.

 

Bientapvien.

Save

Save

Save

 • Thừa phát lại

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Thực hiện chủ trương xã hội hóa thi hành án dân sự, kể từ năm 2009,...

 • Quản tài viên

  Quản tài viên

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA   Chúng tôi đang từng bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hoàn thiệt...

 • Luật sư riêng

  Luật sư riêng

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Trong các tập đoàn, công ty lớn của nhà nước hay các công ty liên doanh,...

 • Đấu giá tài sản

  Đấu giá tài sản

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đấu Giá Ta Pha xin gửi đến...