Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư là một trong những dịch vụ pháp lý quan trọng mà TAPHALAW thực hiện. Khách hàng của TAPHALAW  bao gồm những Công ty nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các Công ty trong nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm: Kinh doanh thương mại, Bất động sản và xây dựng, sản xuất, bán hàng trực tiếp…

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư rất đa dạng bao gồm:

Hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài/ trong nước đáp ứng điều kiện đầu tư trong nước và quốc tế để tiến hành các dự án đầu tư vào Việt Nam và/hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tư vấn về chính sách thuế và các tác động của thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh, tư vấn chính sách và vận dụng ưu đãi đầu tư.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các tư vấn pháp lý và các giải pháp pháp lý hiệu quả.

Rà soát và nội địa hóa các tài liệu bán hàng đa cấp của khách hàng nhằm tuân thủ pháp luật Việt Nam với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng để xử lý và giải quyết tranh chấp với các nhà phân phối của họ.

Tham gia và hỗ trợ khách hàng trong việc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Cung cấp tư vấn về tuân thủ của doanh nghiệp với các luật hiện hành và cảnh báo pháp lý cho khách hàng về các luật mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ.

Xây dựng mô hình quản lý, huy động vốn, và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh nội bộ.

Vụ việc tiêu biểu về doanh nghiệp và đầu tư tại TAPHALAW

TAPHALAW tự hào với khả năng trợ giúp Khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép và sau cấp phép liên quan đến việc thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Hỗ trợ thành công cho Best World, Elken, Total Swiss và Homeway là các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Hỗ trợ thành công cho New Image, Best World, Hoằng Đạt, Phong cách Sống Kim Cương, Total Swiss, Lô Hội, Mỹ Lợi gia hạn thành công giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để kinh doanh tại Việt Nam.