EXPERTISE

LAWYER

Cung cấp luật sư riêng, tham gia tranh trụng tại toà, đại diện uỷ quyền theo yêu cầu

BUSINESS & INVESTMENT

Tư vấn đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp trong nước, tư vấn nhượng quyền thương mại

INTELLECTUAL PROPERTY

Đại diện sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

DISPUTE RESOLUTION

Đại diện giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp dân sự thông qua tòa án và trọng tài