0972 633 633

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU CÁC LOẠI

Kính gửi:  Quý doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH MTV TA PHA xin gửi đến Quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Theo quy định mới nhất về thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu Quy định tại Nghị Định 105/2017/NĐ – CP: Quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nghị định có hiệu lực từ 1-11-2017.

Liên quan đến các thủ tục xin cấp giấy phép rượu, TAPHALAW gửi đến Quý công ty các nội dung sau:

I. Thủ tục Xin cấp Giấy phép Phân phối rượu.

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
TAPHA

K/H

01

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

02

X

02

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. (Có xác nhận ngành nghề).

02

X

03

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

– Nếu thuê thì thời hạn còn tối thiểu 01 năm.

– Có diện tích tối thiểu 150m2.

02

X

04

Tài liệu liên quan đến hệ thống bán buôn rượu:

– Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối;

– Bản sao Giấy phép bán buôn rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 01 doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu trở lên).

02

X

05

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

– Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

– Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có: Bản sao Hợp đồng nguyên tắc; Bản sao Giấy phép sản xuất rượu/Giấy phép phân phối rượu; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

02

X

06

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

02

X

07

Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của Doanh nghiệp cho nhân viên nộp hồ sơ.

02

X

2. Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Chi phí: Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, để biết thêm chi tiết.

4. Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương.

 

II. Thủ tục Xin cấp Giấy phép Bán buôn rượu.

STT

NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
TAPHA K/H

01

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

02

X

02

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. (Có xác nhận ngành nghề).

02

X

03

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

– Nếu thuê thì thời hạn còn tối thiểu 01 năm.

– Có diện tích tối thiểu 50m2.

02

X

04

Tài liệu liên quan đến nhà bán lẻ rượu:

– Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn;

– Bản sao Giấy phép bán lẻ rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

Tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên.

02

X

05

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp:

– Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

– Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

02

X

06

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng

02

X

07

Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của Doanh nghiệp cho nhân viên nộp hồ sơ

02

X

  1. Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Chi phí: Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, để biết thêm chi tiết.
  3. Cơ quan cấp phép: Sở Công thương.

 

III. Thủ tục Xin cấp Giấy phép Bán lẻ rượu.

STT

NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
TA PHA

K/H

01

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

02

X

02

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. (Có ngành nghề bán lẻ rượu).

02

X

03

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

02

X

04

Tài liệu liên quan đến nhà sản xuất, phân phối, bán buôn rượu:

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

02

X

05

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu

02

X

06

Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của Doanh nghiệp cho nhân viên nộp hồ sơ

02

X

  1. Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Chi phí: Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, để biết thêm chi tiết.
  3. Cơ quan cấp phép: Phòng Kinh tế Quận/Huyện.

 

IV. Thủ tục Xin cấp Giấy phép bán rượu Tiêu dùng tại chỗ.

STT

NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
TA PHA

K/H

01

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

02

X

02

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

02

X

03

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

02

X

04

Tài liệu liên quan đến nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu:

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Hộ kinh doanh.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

02

X

05

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ

02

X

06

Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của Doanh nghiệp cho nhân viên nộp hồ sơ

02

X

  1. Thời gian thực hiện: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Chi phí: Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, để biết thêm chi tiết.
  3. Cơ quan cấp phép: Phòng Kinh tế Quận/Huyện.

Chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng Quý vị về nội dung công việc này.

Trân trọng!

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA

Số 07 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3. 9959396               Fax: 028 3. 9959291

Web         : www.taphalaw.com

Email       : Info@taphalaw.com

 

 

Bientapvien.

Save