0972 633 633

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN THƯỜNG NIÊN XUÂN 2022

Nhằm san sẻ một phần khó khăn, Taphalaw tổ chức hoạt động thiện nguyện thường niên, hỗ trợ các Ông, Bà, Cô, Chú vượt qua hoàn cảnh, đón một mùa xuân ấm áp.