0972 633 633

Hưởng Ứng Ngày Truyền Thống Luật Sư Việt Nam 10/10 Và Ngày Pháp Luật Việt Nam Ngày 09/11

Nhằm Hưởng Ứng Ngày Truyền Thống Luật Sư Việt Nam 10/10Ngày Pháp Luật Việt Nam Ngày 09/11, Công Ty Luật TNHH MTV Ta pha cùng phối hợp với các Văn phòng, Công ty Luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phong trào do Đoàn Luật Sư Tp.Hồ Chí Minh phát động:

Một số hình ảnh hoạt động nhằm hướng tới ngày 10/10 và 09/11

 

Bientapvien.