Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. 

Nắm bắt được những thay đổi đó TAPHALAW cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ (SHTT) một cách đa dạng liên quan tới nhiều lĩnh vực và đối tượng cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về SHTT và chuyển giao công nghệ của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo của Khách hàng cho đến yêu cầu xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến SHTT.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ về SHTT bao gồm:

  • SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HŨU ÍCH
  • KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
  • NHÃN HIỆU
  • BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Ngoài ra, chúng tôi còn  trợ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu.