Các luật sư và chuyên gia mua bán & sáp nhập doanh nghiệp tại TAPHALAW đã không ngừng đầu tư vào việc phát triển các gói giải pháp và các hoạt động nghiên cứu về các quy định pháp luật, lộ trình giải quyết các vấn đề có liên quan tới Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro dự án và thời gian thẩm định. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp về bán hàng đa cấp thực hiện thành công các giao dịch này.

Có một vài vấn đề về mặt pháp lý mà các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là bên mua, nên chú ý:

  • Giới hạn sở hữu vốn nước ngoài bao gồm hạn chế thâm nhập thị trường (như mức 49% đối với công ty đại chúng, hạn chế vốn nước ngoài trong ngân hàng thương mại, hạn chế thâm nhập thị trường trong lĩnh vực du lịch, lữ hành…)
  • Sự giải thích và thực hiện khác nhau của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các hiệp ước quốc tế, như cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO.
  • Các thủ tục pháp lý khác nhau áp dụng cho các loại hình khác nhau của các loại hình doanh nghiệp như (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhà nước khác với doanh nghiệp tư nhân, mua cổ phần vốn nhà nước khác với cổ phần tư nhân…)