0972 633 633

Quản tài viên

LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA

 

Chúng tôi đang từng bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hoàn thiệt mô hình hoạt động chuyên nghiệp cao, kết hợp các đơn vị liên kết trong hệ thống phục vụ cho khách hàng theo mô hình kép kín. Mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng tại các địa bàn trọng yếu trong toàn quốc.

Quản tài viên

–        Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;

–         Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các khoản nợ đến hạn;

–         Soạn thảo văn bản liên quan đến thủ tục phá sản Doanh nghiệp.

–         Thực hiện một hoặc toàn bộ thủ tục phá sản.

–         Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong suốt quá trình thực hiện thủ tục phá sản.

–         Lập kế hoạch và thực hiện phương án phục hồi kinh doanh, tái cấu trúc, M&A.

–         Thực hiện phân chia, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

–         Bảo đảm, quản lý tài sản, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Save

Save

Save

 • Thừa phát lại

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Thực hiện chủ trương xã hội hóa thi hành án dân sự, kể từ năm 2009,...

 • Quản tài viên

  Quản tài viên

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA   Chúng tôi đang từng bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hoàn thiệt...

 • Luật sư riêng

  Luật sư riêng

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Trong các tập đoàn, công ty lớn của nhà nước hay các công ty liên doanh,...

 • Đấu giá tài sản

  Đấu giá tài sản

  LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đấu Giá Ta Pha xin gửi đến...