0972 633 633

Sở hữu trí tuệ

SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HŨU ÍCH

Hồ sơ thủ tục

– Giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Tờ khai đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (theo mẫu).

– Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm: tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;

– Bản vẽ kỹ thuật, Hình ảnh thực tế minh hoạ (nếu có).

Thời gian: 16 tháng

Ghi chú: Thời gian bảo hộ – 20 năm (sáng chế), 10 năm (GPHI)

2. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ thủ tục

– Giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu).

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.

– Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

Thời gian: 12 tháng

Ghi chú: Thời gian bảo hộ: 05 năm Gia hạn 02 lần, mỗi lần 05 năm (tổng cộng 15 năm)

3. NHÃN HIỆU

Hồ sơ thủ tục

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao).

– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.

– Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian: 12 tháng

Ghi chú: Thời gian bảo hộ: 10 năm. Có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

4. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Hồ sơ thủ tục

– Mẫu tác phẩm gốc (logo, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, bài viết nghiên cứu, phần mềm…).

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả.

– Bản sao công chứng chứng minh nhân dân /hộ chiếu của tác giả.

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả cho công ty (trường hợp đăng kí cho công ty).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp đăng kí cho công ty).

Thời gian: 10 ngày + 30 ngày

Ghi chú: Thời gian bảo hộ: 50 năm