0972 633 633

Thảo Luận Chuyên Môn Chuyên Đề: “HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT – NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý”.

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha đã tổ chức buổi thảo luận chuyên môn với chuyên đề: “Hợp đồng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật – những vấn đề cần lưu ý”.

Buổi thảo luận chuyên môn có sự tham gia của Luật sư Võ Đan Mạch – Giám đốc TAPHALAW Luật sư Lê Văn Dụng – Giám đốc Share Law cùng hơn 20 nhân sự/ thực tập sinh của cả 02 Công ty.

 

 

 

Bientapvien.