1. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ việc về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
  2. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án tại các cơ quan có thẩm quyền như Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân.
  3. Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự.