0972 633 633

Xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSATTP

Hồ sơ thủ tục:

• Hồ sơ xin GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP để KD thực phẩm chức năng bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ghi rõ ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm).

c) Danh sách nhân viên tham gia sản xuất, kinh doanh (có giấy chứng nhận tập huấn về VSATTP, GCN sức khỏe).

Thời gian thực hiện: 30 ngày

Hồ sơ thủ tục:

• Hồ sơ xin cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP để sản xuất, kinh doanh TPCN bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ghi rõ ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm).

c) Danh sách nhân viên tham gia sản xuất, kinh doanh (có giấy chứng nhận tập huấn về VSATTP, GCN sức khỏe).

Thời gian thực hiện: 30 ngày

Hồ sơ thủ tục:

• Hồ sơ xin cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP để sản xuất, kinh doanh Thực phẩm thường bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ghi rõ ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm). c) Danh sách nhân viên tham gia sản xuất, kinh doanh (có giấy chứng nhận tập huấn về VSATTP, GCN sức khỏe).

Thời gian thực hiện: 30 ngày

 

Bientapvien.

Save

Save